TAX SPECIALIST

Website TPI_Composites TPI Composites

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun, 3 Yılı denetim şirketlerinde olmak üzere, ilgili alanda en az 7yıl deneyimli, Mali mevzuat ve tek düzen hesap planına hakim, Genel Muhasebe ve E-Beyanname süreçlerine hakim, Vergi ve teşvik konularında tecrübeli Microsoft Office programlarına hakim Tercihen üretim yapan firmalarda görev almış ve Oracle bilen, Tercihen SMMM belgesi olan, İletişim becerileri gelişmiş, Ekip çalışmasına yatkın, hızlı çözüm üretebilen ve dinamik, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış. İyi derecede İngilizce bilen İç ve Dış denetime bilgi belge akışının sağlanması, Dönemsel vergisel işlemlerin takibi ve raporlamasını yapmak Resmi kurum ve kuruluşlarla ilişkilerin kurulması ve yönetilmesi, Karşıt incelemelerin cevaplandırılması, Vergi inceleme ve denetimlerinde bilgi, belge ve denetim gereği işlemlerin yapılması, Muhtasar, KDV, BA/BS, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi Beyannamesi, Damga Vergisi Beyannamesi, GEKAP beyannamesinin dönemlerinde çıkarılması, beyan edilmesi ve ödemesinin yapılmasının sağlanması,(Düzeltme Beyannamelerini de kapsar). Döneminde tahakkuklarının muhasebeleştirilmesi, Yılsonu kapanış işlemlerini yapmak ve finansal tabloları hazırlanması, Vergi ve KDV iadelerinin takibini yapılması, Muhasebe hizmetlerinin yasal mevzuata uygun olup olmadığını kontrol edilmesi

To apply for this job please visit fa-elwc-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com.

To apply for this job please visit fa-elwc-saasfaprod1.fa.ocs.oraclecloud.com.

Contact us

TPI Composites

Related Jobs

5th Annual
GRIT Awards & Best energy workplaces

October 26th, 2021
Online and in person at A.D. Players Theater in Houston